Matematik i øjenhøjde
[ Startside ] Indholdsfortegnelse ] Far og mor ] Børnehave ] Matematik i SFO ] Grundskolen ] Fælles mål 2009 ] Browserproblemer ] Om ]


 

Indhold Far og mor Matematik i grundskolen
Matematiksiderne her har flere formål. De er ment som et tidssvarende bud på læringsmateriale til matematikundervisningen, de er ment som en integrering af IT i matematikundervisningen, de er ment som et værktøj, der kan give forældrene mulighed for at fortsætte den læringsproces de effektivt har forestået og understøttet lige fra barnets fødsel, og de er ment som et alternativ til meningsløse lektier for lektiernes skyld.

Tilgangen er ofte eksperimenterende, og når en opgave er løst, ved man om den er løst rigtigt, og der skal ikke ventes på, at den rettes af læreren.
En rigtig løst opgave kan registreres i en elektronisk portefolie, og man kan efterfølgende få en oversigt over løste opgaver. Man kan tilsvarende se en oversigt over hele holdets arbejde, men uden navne. Eleven kan også udskrive en løst opgave, tage den med som dokumentation for sin læring indenfor det aktuelle emne og anbringe den i sin portefolio.

Læringssynet bygger på en erkendelse af, at eleven selv konstruerer sin forståelse i samarbejde med sine læringspartnere.

Matematik og naturfag i børnehøjde

 
Elevens vigtigste læringspartnere er uden sammenligning forældrene, og det er derfor en afgørende forudsætning for succes, at der er et tæt samarbejde mellem skolen, eleven og forældrene. Siderne her er også ment som et redskab, der skal facilitere dette samarbejde.

De fleste af siderne kan udskrives og bruges som skriftlige opgaveforlæg, men der er vigtigt at understrege, at de skal kombineres med arbejdet ved computerne. De er ikke er ment som opgaver, der kan skrives ud i en snæver vending og bruges som nødløsning.

Siderne bruger Java-scripts, og virker derfor ikke uden. Følg linket her for eventuelt at installere Java