Når du klikker på tallene, får du dem læst op.
Når du klikker billedet, får du en opgave.
Husk at slå lyden til.