b1
b1
b1
b1
b1
b1
b1
b1
 

Klik på billedet med de 5 børn for at få et tal læst op og klik derefter på tallet på taltavlen. Husk at tænde for lyden.